Radionice

Najava: tromesečni seminar, sa radionicama, organizovaće se u maju, junu i julu, na temu “Filosofski pristup psihoterapiji”.

Zainteresovani mogu da se jave na e-mail nadinprodi@yahoo.com ili na telefon 064 109 39 65 (grupe od 5 do 10 polaznika. Mesto će biti naknadno objavljeno). Teme rada:

  1. “Strasti pisanja – odnos prema sebi i drugome”
  2. Seneka – kako biti u društvu sa samim sobom
  3. Šta treba znati o filosofiji (Ciceron)
  4. Neoplatonistički filosof Prokl – gde se izgubila priča o zlu – zao čovek ili bolestan čovek?
  5. Maks Šeler: fenomenološki i hermeneutički pristup u psihoterapiji
  6. Šta možemo naučiti od psihoanalize – genealogija psihoanalize (Mišel Fuko). Snaga psihoanalitičkog žargona u našoj svakodnevici i odnos prema sebi i drugom
  7. Veza dijagnoza (DSM) sa radom na sebi

Magdalena Žikić, “Eros u srpskoj književnosti”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *