English version

Diskusione grupe – log in

Diskusione grupe

SADRŽAJI

 1. Filosofska terapeutika kao antropološka disciplina
 2. Savetovalište- Filosofske vežbe, tehnike i prakse
 3. Filosofski diskursi asketike i terapeutike
 4. Skica za modernu asketiku i terapeutiku
 5. Protreptikosi – iskušavaoci duša
 6. Genealogija intime

DISKUSIONE GRUPE

 1. a) Filosofski koncepti u pristupu terapiji “psihoza” b) Inflacija terminologije, dijagnostike i psihoterapeutskih modaliteta u savremenoj terapeutici c) Dijalog filosofije i psihijatrije kroz psihijatrijsku i psihoanalitičku praksu
 2. Tribina: Obrazovanje za život
 3. Supervizija za filosofe terapeute

OSTALO

 • Usluge supervizije za filosofe-terapeute
 • Tribina: Filosofija i obrazovanje za život
 • Filosofska škola – seminari o savremenoj filosofiji

DOGADJAJI

KONTAKT

 • Neprofitna Organizacija “Filosofski vrtovi”, Beograd-Zemun
 • prof.dr. Nada Blagojević Ristić
 • e-mail: nadinprodi@yahoo.com

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *